Вести

Нова јавна расвета на више локација у Бечеју

У циљу проширења јавне расвете у Бечеју, постављена су три стуба у улици Змај Јовина код Партизана, два стуба у улици Браће Обадић код кућних бројева 16 и 19, где никада до сада није постојала јавна расвета и започети су радови на постављању јавне расвете на дечијем игралишту у насељу Вељка Влаховића, где ће се поставити шест канделабера.